Tafelronde 125 Zuid Oost Drenthe

De initiatiefnemers

Het Bierfestival Emmen wordt georganiseerd door Tafelronde 125 Zuid Oost Drenthe. Wij zijn een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die gelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden.

Daarnaast wenst de Tafelronde een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren aan haar regio. Dat wordt gedaan middels het organiseren van serviceprojecten. Zo kunt u ons kennen van de jaarlijkse RTour voor kinderen met een (fysieke of lichamelijk) beperking. Zijn wij ooit de initiatiefnemers geweest van MM Culinair en hebben wij twee edities van Het Verborgen Feest gedaan en nu organiseren we dus alweer voor de 2e keer het Bierfestival Emmen.

Mocht blijken dat het Bierfestival Emmen financieel een positief resultaat behaalt, dan zal het desbetreffende bedrag ten goede komen aan de Villa Joep. Bierfestival Emmen kent dus geen enkel commercieel belang en wordt door vrijwilligers gedragen.


Website TR125

http://www.bierfestivalemmen.nl/wp-content/uploads/2017/06/TR125-logo-200x200.png